+995 (32) 242-1081

ინვესტიციები ოქროს მოპოვებაშიროდესაც ოქროს ფასები გაიზრდება, ის მომგებიანია ოქროს სამთო კომპანიების აქციების შესაძენად. რუსეთში ოქროს მოპოვების ღია კომპანიების აქტივები ხელმისაწვდომია შესყიდვებისთვის. ოქროს დამოკიდებულება კრიზისის მწვერვალებით პოპულარობას იძენს, როდესაც ადამიანები ახსოვთ მარადიულ სიმდიდრეს. ოქროს ქიმიური და ფიზიკური თვისებები პირდაპირ ფულადი სახსრების შემოდინებას განაპირობებს

ევოლუციისა და კურსის არასტაბილურობისას ოქრო ვერ განიხილება საქონლის ზომით. ეს იმიტომ ხდება, რომ ლითონის ღირებულება მუდმივად მერყეობს. რუსეთში ოქროს სამთო კომპანიების აქციების შესაძენად მნიშვნელოვანია ბაზრის სტაბილურობის შეფასება. წარუმატებელი საინვესტიციო რისკი არსებობს. მეორეს მხრივ, ეკონომისტები განიხილავენ კრიზისის შემდეგ ოქროს ფასის მკვეთრ ზრდას

მნიშვნელოვანია: საკონტროლო პაკეტის შეძენა პერსპექტიული ოქროს მომპოვებელ კომპანიაში გარანტირებულია 80% -იანი მოგება დიდი მოგებით. წარმატებული ინვესტიციისთვის საჭიროა შეფასდეს არამარტო ეკონომიკური მაჩვენებელი და სტაბილურობა ქვეყანაში, არამედ საწარმოს განვითარების პერსპექტივებიც.

ოქროს სამთო ტექნოლოგიები

ოქროს მოპოვება აქტიურად ვითარდება და ინვესტირება. თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელს უწყობს ოქროს მოპოვების ახალი დონის გადასვლას. ეს შეიძლება ძვირფასი ლითონების დეპოზიტების განვითარებაში. ინდუსტრიის განვითარების პროცესში ოქროს მოპოვება მოხდა არა მხოლოდ ოქროს მადნებიდან, არამედ ვერცხლის ან სპილენძისგან, რომელშიც არის ოქრო.

ახალი მეთოდები და ტექნოლოგიები გამოიწვია მეორადი ნედლეულის დამუშავება სუფთა ოქროს წარმოების მიზნით. ამ ტრანზიციის მიზეზი იყო სამრეწველო მოთხოვნისა და ოქროს მოპოვების წყაროების ნაკლებობა

ოქროს ინვესტირების მიზეზები

თუ ლითონის ღირებულება მცირდება, ოქროს სამთო და საინვესტიციო ინვესტიცია; საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესი. მომგებიანი ინვესტიციისთვის არსებობს რამდენიმე აშკარა მიზეზი:

  • თხევადი ლითონი, რომელიც ყოველთვის იქნება ფასი და მარტივად გაყიდვა;
  • ოქროს & ndash; ეს არის რეალური ფული, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფულის ბრუნვაში
  • ვალუტისგან განსხვავებით, ოქრო არ არის კონკრეტული ქვეყნისთვის;
  • შენახვის საიმედოობა და გამძლეობა
  • ლითონის არ გააფუჭებს, თუ იგი გადაარჩინა დიდი ხნის განმავლობაში.

ოქროს სამთო კომპანიების აქციების შესყიდვა

მათთვის, ვინც არ ყიდულობს ოქროს ან ბარის ყიდვას, ის მომგებიანია, რომ რუსეთში ოქროს სამთო კომპანიების აქციები შეიძინოს. ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ აქციები უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ლითონის ღირებულება. რეგულარულად შეიძინა აქციები დივიდენდების გადახდაზე. შედეგად, რეალური გადასახდელების ოდენობა შეიძლება გადააჭარბოს ფასიანი ქაღალდების მოგებას. აქციების ყიდვის შემდეგ, მნიშვნელოვანია, რომ არ დაგვავიწყდეს, რომ ბაზარზე არსებული მდგომარეობის დაფიქსირება და არსებული აქციების პორტფელის ანალიზი რისკისა და ზარალის თავიდან ასაცილებლად.

კომპანიაში ინვესტირების დაწყებამდე საჭიროა შეფასდეს თავისი ბიზნესის სიდიდე და დინამიკა. ნდობა პერსპექტივებში და პროგრესული ზრდა ზრდის კარგ მოგებას. ამ საკითხების გადაწყვეტისას თქვენ ფინანსურ ბაზრებზე სპეციალისტებს დაეხმარება.

ინვესტირება ოქროს მოპოვებასა და მომარაგებაში; საინვესტიციო ყველაზე პერსპექტიული გზა. კონკურენცია ბაზარზე ძალიან დიდია, ადგილობრივი და უცხოური სუბიექტების დიდი რაოდენობის გამო. ადვილია თამაში, ამიტომ ფინანსურმა სპეციალისტებმა მიაწოდეთ საინვესტიციო ჯგუფები და აქტივების ამ სეგმენტებში საერთო წილი წაიღონ.


დაკავშირებული სტატიები